Äldre version av webbläsare!

För en bättre upplevelse behöver du uppdatera din webbläsare. Kolla efter senaste versionen: Chrome Firefox Opera Safari (only Mac)

Prisgaranti
Sveriges bredaste sortiment
Kvalitet & design till rätt pris
Handla tryggt
Utställningar Butiker
Besök våra utställningar

Nordens största utställning på 900 kvm

Huvudkontor
Ängelholm
Lagegatan 24
262 71 Ängelholm

Se video från vårt showroom
Kontakta oss

15 kvm utställning med begränsat sortiment. Klicka på orten för adress.

Orter:

Jönköping
Lomma
Uppsala
Sollentuna
Linköping

Företag Privat
Meny
Populära sökningar
Summering varukorg
()

Per produkt

Per totalt
Totalsumma:
Inkl.moms
  0 kr
Gå till kassan
Meny

Integritets- och cookiepolicy

 

Nordiska Fönster värnar om din personliga integritet

Nordiska Fönster i Ängelholm AB värnar om att dina personuppgifter ska behandlas på ett integritetssäkert sätt med god skyddsnivå och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar personuppgifter om dig som är vår kund eller besökare av vår hemsida. Vid frågor om vårt integritetsskydd är du alltid välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter framgår nedan under rubriken ”Kontaktinformation”.

Personuppgiftsansvarig

Vi är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och därför ansvariga för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning

Vår behandling av dina personuppgifter

I tabellen nedan framgår varifrån vi får dina personuppgifter, vilka personuppgifter vi behandlar, för vilka ändamål de behandlas, på vilken laglig grund vi stödjer behandlingen och hur länge vi behandlar dina personuppgifter. Du har ingen skyldighet att dela dina personuppgifter med oss. Om du väljer att inte dela några personuppgifter med oss kommer vi dock inte ha möjlighet att sälja eller leverera produkter till dig, tillhandahålla dig kundtjänst, skicka dig marknadsföring eller annars interagera med dig i syfte att tillhandahålla våra tjänster.

 

Uppgifter om våra kunder

Vi har samlat in personuppgifterna: Kategorier av personuppgifter Ändamål med behandlingen Laglig grund Lagringstid
Från dig eller folkbokföringsregistret
(på din begäran)
Namn, E-post, Adress,
Telefonnummer, Personnummer
Administrera ditt köp, t.ex. identifiering och ålderskontroll, ta emot beställningen och leverera produkten  Fullgörande av avtal Till fullgörande av avtal. Uppgifterna sparas också för att kunna behålla historiken för att fullfölja eventuella reklamations- eller garantitider som är produkt specifikt.
Från dig Namn, E-post och ev. övriga personuppgifter du väljer att dela med vår sälj/kundtjänst personal.  Tillhandahålla sälj/kundtjänst. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att tillhandahålla dig kundtjänst på begäran (intresseavvägning).  
Från dig Namn, E-post, tekniska uppgifter, t.ex. IP-adress, unik enhets ID, webbläsare, andra uppgifter från cookies eller liknande spårningsteknik, onlinebeetende som t.ex. vilka produkter du köpt. Analysera ditt onlinebeteende, anpassa och skicka marknadsföring till dig. Behandlingen är nödvändig för att vårt berättigade intresse att marknadsföra våra produkter och tjänster (intresseavvägning).  
Från dig Namn, e-post, ev. övriga uppgifter du lämnar i samband med tävlingen Administrera tävlingar du väljer att deltaga i. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att tillhandahålla tävlingar till våra kunder (intresseavvägning).  
Från dig Personuppgifter du har lämnat i en recension, t.ex. namn Visa recensioner för andra kunder och anpassa våra produkter och vårt utbud. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att visa recensioner och anpassa produkter utifrån sådana recensioner (intresseavvägning).  
Från dig Namn, E-post, Information om ditt köp och användning av produkten. Administrera returer. Fullgörande av avtal Tidsperiod enligt allmänna villkor.
Från dig Namn, E-post, Information om ditt köp Efterleva tillämplig lagstiftning t.ex. lagar om reklamation, bokföring, skatt och produktsäkerhet. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser. Dina personuppgifter behandlas så länge det krävs enligt lag.
Från dig Namn, E-post, Information om ditt köp Tillvarata våra rättsliga intressen, t.ex. vid utebliven betalning Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att tillvarata våra rättsliga intressen, t.ex. få betalt (intresseavvägning) Dina personuppgifter behandlas så länge det krävs enligt lag.

Inspelning av samtal

När en kund ringer in till Nordiska Fönsters säljavdelning eller kundservice spelas samtalet in. Detta samtal kan innehålla personuppgifter. De inspelade samtalen användes i utbildningssyfte och för att kunna leverera kvalitetsservice till våra kunder. Det är endast ett fåtal utvalda personer inom Nordiska Fönster som har tillgång till att lyssna av inspelade samtal. Vi behåller samtalen i två (2) år. 


Uppgifter om besökare av vår hemsida

Vi har samlat in personuppgifterna: Kategorier av personuppgifter Ändamål med behandlingen Laglig grund Lagringstid
Via cookies på vår hemsida Funktionella

Statistiska och analytiska

Marknadsförings
Tekniska uppgifter från cookies eller liknande spårningsteknik, onlinebeteende, t.ex. vilka produkter du köpt eller sett på vår hemsida eller en av våra hemsidor. Analysera ditt onlinebeteende, anpassa och skicka marknadsföring till dig Samtycke Lagringstid är i enlighet med vår cookiepolicy.

Vidare detaljer om det finns längre ner på sidan.
Via cookies på vår hemsida

Nödvändiga
Tekniska uppgifter, t.ex. IP-adress, unik enhets ID, webbläsare, andra uppgifter från cookies eller liknande spårningsteknik. För att säkerställa att vår hemsida fungerar. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att säkerställa att vår hemsida fungerar som planerat (intresseavvägning) Lagringstid är i enlighet med vår cookiepolicy.

Vidare detaljer om det finns längre ner på sidan.
Via cookies på vår hemsida

Funktionella
Tekniska uppgifter, t.ex. IP-adress, unik enhets ID, webbläsare, andra uppgifter från cookies eller liknande spårningsteknik. För att utveckla vår hemsida. T.ex. baserat på hur hemsidan används. Samtycke Lagringstid är i enlighet med vår cookiepolicy.

Vidare detaljer om det finns längre ner på sidan.

Profilering

Vi kan komma att sammanställa information om dig från olika källor för att dra slutsatser om dina intressen och ditt online-beteende. Detta kallas profilering. Profileringen möjliggör för oss att skapa en kundprofil som innehåller information bl.a. om vad du köpt av oss samt vilka produkter du visat intresse för på våra hemsidor. Syftet med vår profilering är att säkerställa att den marknadsföring som skickas till dig, t.ex. personliga erbjudanden eller s.k. riktade annonser, är relevant.

Våra kanaler i Sociala medier

Vi behandlar personuppgifter som vi får tillgång till via våra kanaler på sociala medieplattformar i syfte att marknadsföra oss och våra produkter samt interagera med befintliga kunder, potentiella kunder och samarbetspartners. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att marknadsföra oss och våra produkter samt att interagera med befintliga kunder, potentiella kunder och samarbetspartners (intresseavvägning). Personuppgifterna behandlas så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med personuppgiftsbehandlingen. För information om plattformarnas behandling av personuppgifter i samband med att du besöker våra kanaler på sociala medier såsom Facebook, Instagram, Pinterest, Youtube och LinkedIn, hänvisas till respektive plattforms integritetspolicy.

Med vem delar vi dina personuppgifter?

Vi lämnar inte ut personuppgifter till någon annan (tredje part), förutom i situationer det krävs för att uppfylla en lagstadgad skyldighet eller uppfylla de ändamål för vilka vi behandlar dina personuppgifter.

I tabellen nedan anges situationer då dina personuppgifter kan komma att delas med tredje part.

Tredje part Syfte med delningen Personuppgifter som delas
Leverantörer och samarbetspartners Vi kan komma att dela dina personuppgifter med olika leverantörer och/eller samarbetspartners om sådana leverantörer eller samarbetspartners behöver dina personuppgifter för att kunna fullgöra sitt uppdrag för oss, t.ex. leverantörer av molntjänster. Orderinformation så som E-post, namn, adress och telefonnummer.
Logistik- och transportföretag Vi kan komma att dela dina personuppgifter till logistik- och transportföretag för att kunna leverera produkter som beställts hem till er. Orderinformation så som E-post, namn, adress och telefonnummer.
Betalpartners/kreditupplysningsföretag Vi kan komma att dela dina personuppgifter med kreditupplysningsföretag/bank i syfte att bedöma din kreditvärdighet när du ansöker om en av de betalningsmetoderna vi erbjuder. Samt för att bekräfta identitet och adress. Orderinformation så som E-post, namn, adress och telefonnummer.

Dina rättigheter

En sammanfattning av de rättigheter du som registrerad har enligt GDPR följer nedan.

Rätt att återkalla samtycke

När behandlingen av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke som laglig grund, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss via den kontaktinformation som anges längst ner i denna integritetspolicy.

Rätt till information

Du har rätt att få information om huruvida vi behandlar personuppgifter som rör dig och i sådana fall få en kopia av dessa tillsammans med information om ändamålen med behandlingen, kategorier av personuppgifter som behandlas, kategorier av mottagare av personuppgifterna, lagringstid, dina rättigheter avseende behandlingen, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inbegripet profilering), information om säkerhetsmekanismer som tillämpas vid ev. överföring av dina personuppgifter till länder utanför EU/EES och, om uppgifterna inte inhämtats från dig, var uppgifterna kommer från.

Rätt till rättelse

Om de personuppgifter som vi behandlar om dig är felaktiga, ofullständiga eller inaktuella, har du rätt att be oss att rätta eller komplettera dessa utan onödigt dröjsmål.

Rätt till radering

Du har ofta rätt att begära att vi utan onödigt dröjsmål raderar dina personuppgifter. Så är fallet när (i) personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål de behandlats, (ii) du återkallar ditt samtycke och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen, (iii) du har invänt mot behandling av dina personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte, eller mot behandling som sker med stöd av intresseavvägning som rättslig grund och vi inte kan påvisa avgörande skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, (iv) behandlingen inte sker för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk, (v) personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt eller (vi) personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.  

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter vi stödjer på den rättsliga grunden intresseavvägning, inbegripet t.ex. profilering. Därutöver har du alltid rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte. Vi kommer då inte längre behandla personuppgifterna, såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning av behandling

I vissa fall har du rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Så är fallet när (i) du anser att personuppgifterna inte är korrekta och du inväntar vår kontroll av personuppgifternas riktighet, (ii) behandlingen är olaglig och du istället för att personuppgifterna raderas önskar att behandlingen begränsas, (iii) vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller (iv) när du har invänt mot behandling som stödjer sig på intresseavvägning och du väntar på att kontroll av huruvida våra berättigade skäl väger tyngre än dina ska slutföras.  

Rätt till dataportabilitet

När personuppgifter du tillhandahållit oss behandlas automatiserat och med ditt samtycke eller med stöd av ett avtal med dig som rättslig grund har du rätt att få ut dina personuppgifter i ett allmänt använt och maskinläsbart format samt överföra personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet

Du har rätt att inge klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Cookies

Vi använder cookies och liknande tekniker i syfte att tillhandahålla vissa funktioner på våra hemsidor samt för att förbättra webbplatsen och skicka bättre och mer personlig marknadsföring. [Vi använder cookies i enlighet med denna Integritetspolicy och vår policy för cookies, policy för cookies kommer här nere].

Ändringar

Vi har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Vid ändringar av denna Integritetspolicy kommer vi att publicera den justerade Integritetspolicyn på www.nordiskafonster.se med information om när ändringarna träder ikraft. Vi kan även komma att informera om ändringar på annat lämpligt sätt.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter enligt denna integritetspolicy eller tillämplig lagstiftning.

Nordiska Fönster i Ängelholm AB

Org.nr: 556810-2940

Postadress: Lagegatan 24, 262 71 Ängelholm

E-post: Info@nordiskafonster.se

 

Cookies

Vi på Nordiska Fönster i Ängelholm AB, 556810-2940 vill vara transparenta om hur vi samlar och använder data och personuppgifter. Denna policy beskriver vilka cookies vi använder och hur vi använder dem, samt hur du kan stoppa cookies från att lagras på din enhet.

Läs vår integritetspolicy ovan för information om hur vi behandlar personuppgifter och om dina rättigheter i samband med sådan behandling.

Vad är en cookie?

En cookie är ett meddelande i form av en liten textfil som en webbplats placerar på en besökares enhet för att lagra information om besökaren. Cookies gör att vi kan känna igen din enhet nästa gång du besöker vår webbplats, så att vi kan optimera din upplevelse baserat på ditt beteende.

Vilka cookies använder vi?

Nordiska Fönster använder olika kategorier av cookies för att förbättra din upplevelse och göra ditt besök på vår webbplats så trevlig som möjligt. Dessa kategorier av cookies beskrivs i mer detalj nedan.

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är nödvändiga för att du ska kunna surfa på vår webbplats och använda dess funktioner, såsom att presentera allt innehåll på vår hemsida i form av text, bild, script och vår konfigurator. Sådana funktioner kan inte tillhandahållas utan dessa cookies.

Namn Tillhandahållare Syfte Lagringstid
b2b-homepage nordiskafonster.se Används för att byta layout typ mellan B2B och B2C sidorna. 1 år
Client nordiskafonster.se Krävs för att webbplatsen ska funka. 1 år
PHPSESSID nordiskafonster.se Krävs för att webbplatsen ska funka. Session
Display_end_customer_price nordiskafonster.se PHP-sessionscookie associerad med inbäddat innehåll från den här domänen. 1 år
Offer_from_reminder nordiskafonster.se Hjälper till att spåra vart order läggs ifrån. Tills att kund lagt order/1 år
csrftoken nordiskafonster.se Säkerhetstoken för att förhindra attacker över webbplatser. Session
inquiry_sent nordiskafonster.se Krävs för att webbplatsen ska funka. 5 sekunder
Default_config_color_* nordiskafonster.se Krävs för att webbplatsen ska funka. Några sekunder

Funktionella cookies

Funktionella cookies hjälper till för att göra vår webbplats användbar genom att aktivera grundläggande funktioner som hjälper till att optimera upplevelsen för våra besökare. Dessa används endast för att förbättra hur vår webbplats fungerar. Funktionella cookies används endast om du har gett oss ditt samtycke till sådana cookies.

Namn Tillhandahållare Syfte Lagringstid
_zlcid static.zdassets.com (Zendesk) Live chat widget ställer in cookies för att lagra Zopim Live Chat ID som används för att identifiera en enhet över besök. Giltig tills att den raderas
_zlcmid nordiskafonster.se Live chat widget ställer in cookies för att lagra Zopim Live Chat ID som används för att identifiera en enhet över besök. 364 dagar
_pin_unauth nordiskafonster.se En 1:a part cookie som grupperar åtgärder för användare som inte kan identifieras av Pinterest. 364 dagar
__zlcstore nordiskafonster.se Denna cookie är nödvändig för att chatten ska fungera på hemsidan. 1 år
AWSALBCORS widget-mediator.zopim.com Denna cookie hanteras av AWS och används för lastbalansering och för att optimera användarens upplevelse. 6 dagar
AWSALB widget-mediator.zopim.com AWS ELB-applikationsbelastningsbalanserare 6 dagar

Statistiska och analytiska cookies

Statistiska och analytiska cookies hjälper oss att förstå hur besökare interagerar med vår webbplats, mäter vår webbplatsprestanda och identifierar utrymme för förbättringar. Cookies används för att förbättra webbplatsen och dess funktioner. Statistiska och analytiska cookies används endast om du har gett oss ditt samtycke till sådana cookies.

Namn Tillhandahållare Syfte Lagringstid
_gid nordiskafonster.se Det här cookienamnet är associerat med Google Universal Analytics. Detta verkar vara en ny cookie och från och med våren 2017 finns ingen information tillgänglig från Google. Det verkar lagra och uppdatera ett unikt värde för varje besökt sida. 1 dag
_gclxxxx nordiskafonster.se Cookie för googles konverteringsspårning 89 dagar
_gat_UA- nordiskafonster.se Detta är en cookie av mönstertyp som google analytics har angett, där mönsterelementet på namnet innehåller det unika identitetsnumret för kontot eller webbplatsen som det relaterar till. Det verkar vara en variant av den _gat cookie som används för att begränsa mängden data som registrerats av Google på webbplatser med hög trafikvolym. Några sekunder
_ga nordiskafonster.se Detta cookienamn är associerat med Google Universal Analytics - vilket är en viktig uppdatering av Googles mer använda analystjänst. Denna cookie används för att särskilja unika användare genom att tilldela ett slumpmässigt genererat nummer som en klientidentifierare. Den ingår i varje sidförfrågan på en webbplats och används för att beräkna besöks-, sessions- och kampanjdata för webbplatsanalysrapporterna.  Som standard är den inställd på att löpa ut efter 2 år, även om detta kan anpassas av webbplatsägare. 729 dagar
zte2095 nordiskafonster.se Denna cookie är i allmänhet inställd på att förbättra webbplatsens prestanda och funktionalitet. Det är dock inte nödvändig för dess användning. Session
_uetvid nordiskafonster.se Detta är en cookie som används av Microsoft Bing Ads och är en spårningscookie. Det gör det möjligt för oss att interagera med en användare som tidigare har besökt vår webbplats. 389 dagar
CLID Clarity.ms Identifierar första gången Clarity såg den här användaren på någon webbplats som använder Clarity. 364 dagar
FPLC nordiskafonster.se Samlar in information om användarna och deras aktivitet på webbplatsen genom inbyggda element med syftet att analysera och rapportera. 20 timmar
FPID nordiskafonster.se Samlar in information om användarna och deras aktivitet på webbplatsen genom inbyggda element med syftet att analysera och rapportera 729 dagar
_gat_UA-xxx-xxx nordiskafonster.se Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Några dagar
FPAU nordiskafonster.se Samlar in information om användarna och deras aktivitet på webbplatsen genom inbyggda element med syftet att analysera och rapportera. 89 dagar
ANONCHK c.clarity.ms Denna cookie samlar information om hur användaren använder hemsidan och all reklam som denne kan ha sett innan besök på webbplats. 10 minuter
_clsk nordiskafonster.se Kopplar samman flera sidvisningar av en användare till en enda Clarity-sessionsinspelning. 1 dag
_clck nordiskafonster.se Används för att lagra ett unikt användar-ID 364 dagar
SM c.clarity.ms Detta är en Microsoft MSN 1:a part cookie som vi använder för att mäta användningen av webbplatsen för interna analyser. Vid slut av session
AnalyticsSyncHistory linkedin.com Används för att lagra information om tidpunkten då en synkronisering ägde rum med lms_analytics-cookien 30 dagar

Marknadsföringscookies

Marknadsföringscookies används för att spåra besökare på olika webbplatser. Avsikten är att visa annonser som är relevanta och engagerande för den enskilda besökaren. Markandsföringscookies kan ställas in via våra webbplatser av våra reklampartners och gör det möjligt att leverera reklam som är skräddarsydd för dina intressen via tredje parts plattformar. Marknadsföringscookies används endast om du har get oss ditt samtycke till sådana cookies.

Namn Tillhandahållare Syfte Lagringstid
YSC Youtube.com YouTube samlar in användardata via videor som är inbäddade på webbplatser, vilket sammanställs med profildata från andra Google-tjänster för att visa riktad reklam för webbbesökare på ett brett spektrum av egna och andra webbplatser. Session
VISITOR_INFO1_LIVE Youtube.com Denna cookie används som en unik identifierare för att spåra visning av videor 179 dagar
CONSENT Youtube.com Denna cookie utför information om hur slutanvändaren använder webbplatsen och all reklam som slutanvändaren kan ha sett innan han eller hon besöker nämnda webbplats. 729 dagar
_fbp nordiskafonster.se Används av Facebook för att leverera en serie annonsprodukter som budgivning i realtid från tredjepartsannonsörer 89 dagar
  Facebook Stödjer marknadsföring online genom att samla in information om användarna för att marknadsföra produkter via partners och andra plattformar. Session
CLID clarity.ms Denna cookie installeras av Microsoft Clarity och lagrar information om hur besökare använder webbplatsen. Cookien bidrar till att skapa en analysrapport. Datainsamlingen inkluderar antal besökare, varifrån de besöker webbplatsen och sidor som besöks på webbplatsen. 1 år
MUID Microsoft Denna cookie används i stor utsträckning av Microsoft som en unik användaridentifierare.  Den kan ställas in av inbäddade microsoft-skript. Synkronisera över många olika Microsoft-domäner, för spårning av användare. 389 dagar
SRM_B c.bing.com Detta är en Microsoft MSN 1:a part cookie som säkerställer en väl fungerande denna webbplats. 389 dagar
Lang linkedin.com Används för att komma ihåg en användares språkinställningar för att säkerställa att LinkedIn.com visas på det språk användaren har valt i sina inställningar Session
_uetsid nordiskafonster.se Denna cookie används av Bing för att avgöra vilka annonser som ska visas som kan vara relevanta för slutanvändaren som granskar webbplatsen. 1 dag
bcookie linkedin.com Cookie för webbläsaridentifiering för unik identifiering av enheter som har åtkomst till LinkedIn för att upptäcka missbruk på plattformen 2 år
lidc linkedin.com För att främja datacentervalet 24 timmar
Li_sugr linkedin.com Används för att göra en sannolikhetsbaserad matchning av en användares identitet utanför utvalda länder 90 dagar
Li_gc linkedin.com Används för att lagra gästernas samtycke till användning av cookies i icke-väsentliga syften. 2 år
UserMatchHistory linkedin.com Används för id-synkronisering. Den lagrar tidpunkten för den senaste synkroniseringen för att förhindra att synkroniseringen upprepas ofta. 30 dagar
IDE Doubleclick.net Den här domänen ägs av Doubleclick (Google). Den huvudsakliga affärsaktiviteten är: Doubleclick är Googles realtidsbudannonseringsutbyte 389 dagar
Test_cookie Doubleclick.net Den här domänen ägs av Doubleclick (Google). Den huvudsakliga verksamheten är: Doubleclick är Googles realtidbudgivning reklam utbyte Några sekunder
OptanonConsent nordiskafonster.se Denna cookie fastställs av cookie-efterlevnadslösningen från OneTrust. Den lagrar information om de kategorier av cookies webbplatsen använder och om besökare har gett eller återkallat samtycke för användning av varje kategori. Detta gör det möjligt för webbplatsägare att förhindra att cookies i varje kategori sätts in i användarnas webbläsare, när samtycke inte ges. Cookien har en normal livslängd på ett år, så att återkommande besökare på webbplatsen kommer att få sina preferenser ihågkomna. Den innehåller ingen information som kan identifiera webbplatsen besökare. 364 dagar
OptanonAlertBoxClosed nordiskafonster.se Denna cookie är inställd av webbplatser med hjälp av vissa versioner av cookielag efterlevnadlösning från OneTrust. Det utspelar sig efter att besökare har sett ett meddelande om cookie-information och i vissa fall endast när de aktivt stänger ner meddelandet.  Det gör det möjligt för webbplatsen att inte visa meddelandet mer än en gång för en användare.  Cookien har en ett års livslängd och innehåller ingen personlig information. 364 dagar
Denial-client-ip linkedin.com Lagrar användares IP-adress för att förhindra skrapning och DOS 5 sekunder
bscookie linkedin.com Används för att komma ihåg att en inloggad användare verifieras genom tvåfaktorautentisering. 2 år
_auth Pinterest.com Denna cookie används av Pinterest som samlar information för att spåra användningen av dess tjänster. 359 dagar
Csrftoken Pinterest.com Denna cookie är associerad med Django webbutveckling plattform för Python. Den är utformad för att skydda en webbplats mot vid viss typ av programvara attack på webbformulär. 364 dagar
_pinterest_sess Pinterest.com Denna cookie används av Pinterest som samlar information för att spåra användningen av dess tjänster. 359 dagar
_pinterest_referrer Pinterest.com Dessa cookie används av Pinterest för att spåra användningen av dess tjänster. 5 Timmar
_routing_id Pinterest.com Dessa cookie används av Pinterest för att säkerställa att deras användare hänvisas till den senaste versionen av pinterest.com Session
_pinterest_ct_ua Pinterest.com Är en 3:e parts cookie som grupperar åtgärder för användare som inte kan identifieras av Pinterest. 364 dagar
_fbc Facebook Används för att särskilja och spåra unika användare. Aktiveras endast när användaren kommer till vår webbplats från en annons. 90 dagar
SRCHUSR Bing Denna cookie är en analystjänst som kopplar samman data från Bings annonsnätverk med åtgärder som utförs på webbplatsen. 2 år
SRCHHPGUSR Bing Denna cookie är en analystjänst som kopplar samman data från Bings annonsnätverk med åtgärder som utförs på webbplatsen. 1 år
_RwBf Bing Denna cookie är en analystjänst som kopplar samman data från Bings annonsnätverk med åtgärder som utförs på webbplatsen. 1 år
ABDEF Bing Denna cookie är en analystjänst som kopplar samman data från Bings annonsnätverk med åtgärder som utförs på webbplatsen. 1 år
BFBUSR Bing Används för att tillhandahålla riktad reklam och mät funktioner. 2 år
BFB Bing Används för att tillhandahålla riktad reklam och mät funktioner. 2 år
_HPVN Bing Används för att tillhandahålla riktad reklam och mät funktioner. 2 år
_gcl_au Google Adsense Används för att experimentera med annonseffektivitet på webbplatser som använder deras tjänster. Lagrar och spårar konverteringar. Beständig
_derived_epik Pinterest Används när någon klickar på en Pinterest-annons för att hjälpa Pinterest-taggen att hitta en matchning och cachelagra information för att förenkla framtida matchning. 1 år
FPGCLAW nordiskafonster.se Används för att visa Google-annonser på webbplatsen och mäta annonsernas resultat. 90 dagar
_gcl_aw Google Adwords Används för att lagra annonsklicksinformation, generera unika ID:n för besökare att komma ihåg angivna preferenser, samt spåra och samla in statistik och konverteringsgrad via webbplats. 3 månader
__gads Google Denna cookie är kopplad till DoubleClick. Den registrerar vilka annonser som har visats för användaren och förhindrar att samma annonser visas för många gånger till samma person. 13 månader

Notera att listan över cookies som tillhandahålls i denna cookiepolicy kan ändras från tid till annan. Vi kommer att uppdatera den regelbundet.

Hantering av cookies

Om du inte vill acceptera cookies på din enhet, eller om du vill återkalla ditt samtycke för cookies, kan du enkelt ändra inställningarna i din webbläsare för att automatiskt neka lagring av cookies eller ändra ditt samtycke för cookie. Tryck på den gröna ikonen nere i vänstra hörnet för att justera dina cookies. För att ändra dina webbläsarinställningar, följ instruktionerna från din webbläsare (vanligtvis i inställningarna för "Hjälp", "Verktyg" eller "Redigera").

Ändringar till denna policy

Nordiska Fönster förbehåller sig rätten att ändra denna cookiepolicy när som helst. I händelse av ändringar i denna cookiepolicy kommer vi att publicera den ändrade policyn på vår webbplats med information om när ändringarna träder i kraft och kan även meddela dig på lämpligt sätt.

Kontaktuppgifter

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna cookiepolicy.

Du kan kontakta oss här.

PRODUKTER ÄR TILLAGDA I DIN VARUKORG

Är du privatperson eller företag?

Privat Företag